Siamo spiacenti, la possibilità di registrarsi all'evento è finita.

Una serie di ricette di Carnevale da degustare al Biscardino ! "e fattu nu cozunu tuttu chjinu e maccarruni e fatt nu cozettu tuttu chjinu e pruppette"


  • Data: 03/03/2023 20:00
  • Posizione Strada Statale 177 (441,33 km) 87060 Cropalati (Mappa)